Nordisk Råvara

Smarta råvaror som är långsiktigt hållbara. Skonsamt odlade genom jordbruk på utvalda växtplatser. Det är tanken bakom Nordisk Råvara, ett företag som är länken mellan forskning, praktik och inköp i livsmedelsbranschen. Att erbjuda mat med höga näringsvärden som får både människor och jorden att må bra.

Råvaror

Nordisk Råvara arbetar med att ta till vara både nya och gamla baljväxter. Grödor som Rättviksärt och Gotlandslins är svenska kulturarvsgrödor som har odlats i Sverige under århundraden. Men Nordisk Råvara arbetar också med nya baljväxter som har bra förutsättningar för att odlas i Sverige, som yin yangböna och grön delikatesslins.

Grödor

I Sverige har vi bra förutsättningar för att odla baljväxter. Historiskt har ärter, bönor och linser varit livsviktiga grödor för oss, men från 50-talet förändrades jordbruket och kulturgrödorna passade inte det storskaliga jordbruket. Men tack vare Programmet för odlad mångfald, POM, fick Nordisk Råvara tillgång till utsäde, och deras samarbetsodlare odlar nu svenska baljväxtsorter med hög kvalitet igen.

Odlare

Det spelar ingen roll hur bra utsädet är eller hur fin sammansättning jorden har, om det inte finns en engagerad odlare vid grödans sida. Nordisk Råvara samarbetar med en mängd lantbrukare och lägger stor vikt vid att välja ut sina samarbetsodlare. Det är tack vare deras fingertoppskänsla och erfarenhet som produkterna får sin fina kvalitet.