Nordisk Råvara

Nordisk råvara odlar grödor, som traditionellt sett växer i andra delar av världen, på våra breddgrader. Vi återinför också svenska kulturarvsgrödor på platser där de en gång växte. Alla grödor från Nordisk råvara odlas på ett skonsamt sätt, i utvald jord, av odlare som bryr sig. Resultatet blir råvaror av hög kvalitet, med fina näringsvärden - och som smakar fantastiskt.

Råvaror

Nordisk Råvara arbetar med att ta till vara både nya och gamla baljväxter. Grödor som Rättviksärt och Gotlandslins är svenska kulturarvsgrödor som har odlats i Sverige under århundraden. Men Nordisk Råvara arbetar också med nya baljväxter som har bra förutsättningar för att odlas i Sverige, som yin yangböna och grön delikatesslins.

Grödor

I Sverige har vi bra förutsättningar för att odla baljväxter. Historiskt har ärter, bönor och linser varit livsviktiga grödor för oss, men från 50-talet förändrades jordbruket och kulturgrödorna passade inte det storskaliga jordbruket. Men tack vare Programmet för odlad mångfald, POM, fick Nordisk Råvara tillgång till utsäde, och deras samarbetsodlare odlar nu svenska baljväxtsorter med hög kvalitet igen.

Odlare

Det spelar ingen roll hur bra utsädet är eller hur fin sammansättning jorden har, om det inte finns en engagerad odlare vid grödans sida. Nordisk Råvara samarbetar med en mängd lantbrukare och lägger stor vikt vid att välja ut sina samarbetsodlare. Det är tack vare deras fingertoppskänsla och erfarenhet som produkterna får sin fina kvalitet.