Västergården

Västergården ligger på Dalboslätten i Dalsland och drivs av Richard och Anna Johansson. 

Gården har historiskt sett varit en kriminalvårdsanstalt men idag odlas här bondbönor, ärtor, oljeväxter, frövall och spannmål. Jordmånen är varierad med allt från mulljord till styv lera.

”Vi arbetar mycket med jordhälsa, dvs dränering och markstruktur. Det är det som skapar bra förutsättningar för framtiden”.

Rickard och Anna Johansson
Nordisk Råvaras odlarnätverk