Norups Gård

 

Norups Gård är belägen i Skåne, ca 2 mil nordväst om Kristianstad. Gården brukas av familjen Norup.

 

Gården har varit i familjens ägo sedan början av 1900 talet. I jordarna som är varierande mo- och mjälajordar växer potatis och raps - och det senaste nytillskottet quinoa.

”Vårt mål är ett jordbruk som ger minimal miljöpåverkan”

Sven Norup
Nordisk Råvaras odlarnätverk