Nyplings Gård

 

Nyplings Gård, som varit i släkten sedan 1917, ligger 17 km nordöst om Visby. Andreas Nypelius och sambon Hanna Ahlsten driver gården tillsammans

 
 

Andreas och Hanna var bland pionjärerna i landet på att odla den näringsrika grödan teff. Samarbetet mellan odlare, grödan och jorden är det de lever av. 2012 gick det över till att direktså allt de odlar istället för att bearbeta jorden. Direktsådd är bra för klimatet, eftersom det ökar kolinlagringen i jorden.

”Vi direktsår allt, eftersom det gynnar mikrolivet i jorden och är bättre för klimatet.”

Andreas Nypelius
Nordisk Råvaras odlarnätverk