Olaspersgården

 

På denna gård i Dalbyn och Oresocken i Rättviks kommun har rättvikarnas egen superärt slagit rot.

olaspers.jpg

I Olaspers Arne, vars familj före honom har drivit gården i mer än tio generationer, finns en eldsjäl som håller landsbygden levande. Med både prisad nötproduktion och ekologiskt jordbruk finner han intresse i utmaningen av att få till bra växtlighet på gårdens morän- och sandjordar. Nu medverkar han också i att öka odlingen av Rättviksärten.

”Det är viktigt att bevara det som generationerna före oss har skapat”

Olaspers Arne
Nordisk Råvaras odlarnätverk