Var kan jag köpa era produkter?

Vi jobbar för fullt för att fler ska kunna njuta av våra fina produkter. Just nu säljer vi till restaurang, storkök och livsmedelsindustrin, men på sikt, när volymerna blir större kommer produkterna finnas tillgängliga i butik. Och redan idag finns de på ett fåtal ställen. Kolla här!

PsSst. Ett urval av våra produkter kan du köpa direkt från vår webbshop.

Vad är gråärt?

Gråärter är ett samlingsnamn på flera olika ärtväxter som odlats i vårt land i många generationer. De finns många lokala sorter som sinsemellan är väldigt olika. De kan vara små som pepparkorn eller stora med brunt skal som hasselnötter. Typiskt för gråärter är att de ofta har en tydlig karaktär från trakten där de ursprungligen odlats. De är både rika på näring och väldigt goda.

Vad är en kulturarvsväxt?

Alla växter som används i odling är kulturväxter. De växter som kommer från vår egen traditionella odling i Sverige tillhör vårt eget kulturarv. Därför kallar vi dem kulturarvsväxter. Nordisk Råvara letar i vårt kulturarv efter äldre sorter som glömts bort eller är på väg att försvinna och gör dem tillgängliga igen. Vi väcker grödor till liv som hållit oss levande och välmående i generationer och gör dem till en del av vår moderna matkultur.

Varför odlar ni quinoa och andra otraditionella grödor i Sverige?

Vi är övertygade om att vi behöver framställa den mat vi själva äter här på nära håll i Sverige. Det ger mer varierad odling i Sverige och behovet av import blir mindre. Det skapar också nya möjligheter att försörja sig på landsbygden. Quinoa kan odlas i Sverige och blir fantastisk. Vi hoppas att vår odling här bidrar till att trycket på jordarna i quinoans ursprungsländer minskar och ökar tillgången för dem i ursprungsländerna som har quinoa som sin basföda.

Vem ligger bakom Nordisk Råvara?

Nordisk Råvara har startats av två entusiaster, Gunnar Backman och Tomas Erlandsson, som vill påverka utbudet av mat och vad vi äter. Vi tycker det är viktigt hur och var maten produceras. Vi samarbetar med odlare i olika delar av Sverige som tycker som vi att mat ska odlas på nära håll med omsorg och eftertanke. Vårt mål är inte att få fram produkter snabbt och till ett lågt pris. Vår ambition är att försöka göra det som vi vet är rätt och som ger de bästa produkterna både för vår hälsa och för vår miljö.

Var odlas era produkter?

Vi producerar allt i Sverige. Då har vi kontroll på hur grödorna produceras och av vem, att det inte förekommer fusk i något led och att det inte är GMO. Vi tycker det är självklart att skriva information om odlaren, gården, jordmånen, platsen m.m. på förpackningen. Då får du som konsument veta exakt varifrån den mat du äter kommer.

Hur jobbar ni med era odlare?

Vi kontraktsodlar med ett ständigt växande nätverk av odlare. Relationen är långsiktig och bygger på ömsesidiga värderingar runt matkultur, odlingstekniker och jordhälsa. Vi utvecklar tillsammans mycket ny kunskap runt både våra fina kulturarvsgrödor i modernt jordbruk samt för svensk odling nya grödor som vi inte är vana att odla.

Jag har hört att lupin är en allergen. Stämmer det?

Ja, lupin är en allergen, precis som fisk, skaldjur, nötter, senap och många andra ämnen som ingår i våra vanliga livsmedel. Om man vet att man är allergisk mot jordnötter och soja så ska man vara försiktig med lupin. Allergi mot lupin är dock mycket ovanligt. Ibland Europas befolkning räknar man med att ca 99,7% av befolkningen INTE är allergisk mot lupin.

Kan man få favism av era bondbönor?

Favism är väldigt ovanligt och är en genetiskt betingad reaktion mot fababönor (eller favabönor). Våra vanliga bondbönor och åkerbönor är fababönor. Det är i princip bara män som kan känna av favism och då är det normalt unga personer med härkomst runt Medelhavet eller Afrika. Sjukdomstillståndet kan gå tillbaka av sig själv om man slutar äta bönorna, men vid akuta tillstånd kan man behöva vård. 

Vad menar ni med skonsam odling?

Vi tycker det är viktigt att vi inte rör om för mycket i jordarna utan vi vill ge jordarna möjlighet att återskapa sin naturliga balans efter varje skörd. Vi strävar efter att plöja så lite som möjligt och försöker att hålla marken täckt och grön hela tiden genom att ha fler grödor som växer samtidigt. Sortval för baljväxter och spannmål görs också utifrån parametrar som hur djupt rötterna når ner i jorden och kvävefixerar, inte bara som vanligt är hur mycket de avkastar. Vi försöker efterlikna den naturliga sommarängen helt enkelt.

Vad är jordhälsa?

När man odlar tas näring från åkern och då behöver vi fylla på näring i jorden igen. Om vi brukar marken för hårt minskar det naturliga humuslagret i jorden där näringsämnena finns. Det naturliga kol som finns i marken flyttas genom åren från jorden till atmosfären. Genom att aktivt se till att växtdelar och näring kommer tillbaka till jorden håller vi den frisk, jorden binder kol och bidrar till att sänka koldioxiden i atmosfären. Med mullrik jord kommer också maskar och mikroorganismer som får jorden att må bra. En jord som mår bra ger fina smakrika grödor med högt näringsinnehåll.

Vad betyder kvävefixering?

Baljväxter har en naturlig egenskap att ta upp kväve ur luften som de binder och lämnar efter sig i marken. Kväve är ett viktigt gödningsämne som grödor behöver för att växa. Att ha baljväxter i växtföljden tillför naturlig gödning. Grödor som växer på ett fält där det tidigare vuxit baljväxter får god tillgång till näring och vi behöver inte tillsätta extra kväve.

Varför måste linser, ärter och bönor rensas innan tillagning?

Alla våra produkter är rensade med moderna maskiner efter konstens alla regler. Dock så finns det alltid risk att stenar eller jordrester trots detta kommer med i produkterna. Växterna står alla i jord och vissa år är baljor eller grödor lågt över marken och det kommer alltid med lite sten och grus i tröskor, vagnar och annan utrustning. Även att såll, luft, trummor och optiska rensenheter är inställda på att får bort detta i flera steg så kan det inte fullt ut garanteras. Särskilt för linser, som växer lågt, är risken större att det kommer med stenar och jord som har liknande storlekar, former och färger. Dessa är extra viktigt att kontrollera vid tillagning.