NR_LOGO_neg_800.png
 

Vi öppnar dörren till Sveriges nya matkultur

 
 

 

Vi drivs av övertygelsen att vi ska odla mer av det vi själva äter. Tillsammans med våra odlare tar vi klivet in i en ny svensk matkultur med traditionella och otraditionella grödor odlade på skonsamt sätt i svenska jordar.

 

 
NR_5_2500_dark-bottom.jpg

Populära grödor från Nordisk Råvara.

Mat ska vara spårbar. Det ska vara tydligt varifrån den kommer och vem som har producerat den. Genom att odla våra grödor i Sverige, hos ett nätverk av engagerade odlare som vi har ständig kontakt med och som är stolta över den råvara som finns i påsen, har vi kontroll på hela kedjan.

 
 
NR_7_NY_2500.jpg