Integritetsmeddelande.

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@nordiskravara.se

Nordisk Råvara AB respekterar och följer reglerna för EU:s dataskyddsförordning (GDPR) sedan 25 maj 2018.  Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Nordisk Råvara AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla de personuppgifter som du delar med oss när du beställer från oss, använder våra digitala tjänster, du har en fråga och/eller kontaktar oss, du besöker våra webbplatser och accepterar våra cookies.

Nordisk Råvara AB
Birger Jarlsgatan 2, 5tr
114 34 Stockholm
Sverige

FÖRETAGSREGISTER Bolagsverket
ORGANISATIONSNUMMER 556909-3841
MOMSREGISTRERINGSNUMMER VAT-NR SE556909384101

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och var lagrar vi dessa?

De aktuella personuppgifterna är kontaktuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de uppgifter du själv valt att dela med oss. En förteckning över vilka personuppgifter som är aktuella, hur de struktureras, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund aktuell behandling baseras på, tillhandahålls separat vid din förfrågan. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Sverige.

Vid användning av någon av Nordisk Råvara AB:s tjänster godkänner du att vi får använda informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter används inom Nordisk Råvara AB. I användningen av vissa tjänster kan vi, under kortare perioder, komma att dela vissa personuppgifter med underleverantörer inom Sverige. Detta dock endast med syfte att kunna utföra tjänster och leverera på order. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nordisk Råvara AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nordisk Råvara AB sparar personuppgifter om dig som användare och/eller kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Vilka är dina rättigheter?

RÄTT TILL TILLGÅNG: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Nordisk Råvara, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

RÄTT TILL RÄTTELSE: 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Nordisk Råvara AB med undantag av följande situationer:

  • du har ett pågående ärende med kundservice
  • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
  • du har en obetald skuld hos Nordisk Råvara AB, oberoende av betalningsmetod
  • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
  • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
  • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
  • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

DIN RÄTT ATT NEKA TILL DIREKTMARKNADSFÖRING:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och Nordisk Råvara AB:s skyldighet och allmänna åtagande oavsett ärende är att agera skyndsamt och ansvarfullt. Kontakta oss på info@nordiskravara.se.

Om du anser att Nordisk Råvara AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du även lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.