Våra villkor.

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@nordiskravara.se

 

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Nordisk Råvara AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas ut via mail senast 24 timmar efter att beställningen mottagits av nordiskravara.se. Om beställningens leveranstid ändras kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till dess att varan är skickad. Nordisk Råvara AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att produkterna är fullt betalade av kunden. För att handla hos oss måste du vara 18 år och nordiskravara.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Leverans

Vi levererar i dagsläget bara inom Sverige.

3. Pris

I priserna ingår moms med 12 % på livsmedel. Frakt utan expeditionskostnader tillkommer.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Vi erbjuder säker betalning med kreditkort och Apple pay via Stripe. Läs mer på https://stripe.com/se/payments

5. Frakter inom Sverige

Vid beställning om högst en förpackning eller 500g skickas beställningen via Postnord brev.

Två eller fler produkter samt över 500g så skickar vi dina varor med DHL Service point som distribueras enligt DHLs villkor

Du aviseras via sms när ditt paket finns för uthämtning på DHL utlämningsställe. Du får även en påminnelse via brev om du inte hämtat ut ditt paket inom en vecka.

5.1 Vid ej uthämtat paket

Ditt paket ligger hos ombudet i 14 dagar. Om inte uthämtning ägt rum inom en vecka så kommer en påminnelse att skickas ut. Efter 14 dagar kommer paket att skickas tillbaka till Nordisk Råvara AB, vid sådana fall står kunden för returkostnaden. Nordisk Råvara AB ansvarar inte för uthämtning eller returkostnader. Om paketet ska skickas ut en andra gång står kunden för fraktkostnaden.

6. Leveranser

För de beställningar inom Sverige som inkommer till oss före klockan 12.00 behandlas inom 1 dag och levereras normalt inom 1-3 dagar. Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror kan vara slutsålda då hemsidan uppdateras manuellt. I det fall varan är slut meddelas kunden och köpet hävs utan kostnad.

7. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar som är utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om detta inträffar avsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen förorsakat. Vi meddelar alltid dig som kund om leveransen blir försenad. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

8. Transportrisken

Nordisk Råvara ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

9. Skadade varor

När du får dina varor är det viktigt att du direkt kontrollerar att varorna inte är skadade. Om varan är skadad eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt, inom 14 dagar via e-post: order@nordiskravara.se

10. Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp, är villkoret att varan kommer tillbaka i obruten förpackning och i gott skick. Du står själv för returfrakten. Observera att du alltid ska ta kontakt med oss innan du returnerar något. Ångrar du ditt köp skickar du varan till oss, väl förpackad tillsammans med orderbekräftelse eller faktura och anmärkning om öppet köp. Om du fått en felaktig eller fellevererad produkt så står Nordisk Råvara för returkostnaden. Du skall omgående eller inom 10 dagar från det att du tagit emot varan kontakta oss på order@nordiskravra.se så att vi kan rätta till felet. När vi fått och kontrollerat varan ersätter vi dig med varuvärdet. Om du har några frågor kring ångerrätt eller reklamation så kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Ring oss på 0708-59 79 09 mellan 08.30 – 17 på vardagar. Frågor via mail besvarar vi så snart vi kan på order@nordiskravara.se.

På Konsumentverket (www.konsumentverket.se) och ARN kan du läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

11. Reklamationer

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp, är villkoret att varan kommer tillbaka i obruten förpackning och i gott skick. Du står själv för returfrakten. Observera att du alltid ska ta kontakt med oss innan du returnerar något. Ångrar du ditt köp skickar du varan till oss, väl förpackad tillsammans med orderbekräftelse eller faktura och anmärkning om öppet köp. Om du fått en felaktig eller fellevererad produkt så står Nordisk Råvara AB för returkostnaden. Du skall omgående eller inom 10 dagar från det att du tagit emot varan kontakta oss på order@nordiskravara.se så att vi kan rätta till felet. När vi fått och kontrollerat varan ersätter vi dig med varuvärdet. Om du har några frågor kring ångerrätt eller reklamation så kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Ring oss på 0708-59 79 09 mellan 08.30 – 17 på vardagar. Frågor via mail besvarar vi så snart vi kan på order@nordiskravara.se.

På Konsumentverket (www.konsumentverket.se) och ARN kan du läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

12. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller på det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

13. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar av produktpriser till följd av felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under punkt 15 nedan.

14. Integritetsmeddelande

Nordisk Råvara AB respekterar och följer reglerna för EU:s dataskyddsförordning (GDPR) sedan 25 maj 2018.  Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Nordisk Råvara AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla de personuppgifter som du delar med oss när du beställer från oss, använder våra digitala tjänster, du har en fråga och/eller kontaktar oss, du besöker våra webbplatser och accepterar våra cookies.

Nordisk Råvara AB
Birger Jarlsgatan 2, 5tr
114 34 Stockholm
Sverige

Företagsregister Bolagsverket
Organisationsnummer 556909-3841
Momsregistreringsnummer VAT-NR SE556909384101

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och var lagrar vi dessa?

De aktuella personuppgifterna är kontaktuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de uppgifter du själv valt att dela med oss. En förteckning över vilka personuppgifter som är aktuella, hur de struktureras, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund aktuell behandling baseras på, tillhandahålls separat vid din förfrågan. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Sverige.

Vid användning av någon av Nordisk Råvara AB:s tjänster godkänner du att vi får använda informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter används inom Nordisk Råvara AB. I användningen av vissa tjänster kan vi, under kortare perioder, komma att dela vissa personuppgifter med underleverantörer inom Sverige. Detta dock endast med syfte att kunna utföra tjänster och leverera på order. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nordisk Råvara AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nordisk Råvara AB sparar personuppgifter om dig som användare och/eller kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Nordisk Råvara, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse: 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Nordisk Råvara AB med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående ärende med kundservice
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • du har en obetald skuld hos Nordisk Råvara AB, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och Nordisk Råvara AB:s skyldighet och allmänna åtagande oavsett ärende är att agera skyndsamt och ansvarfullt. Kontakta oss på info@nordiskravara.se.

Om du anser att Nordisk Råvara AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du även lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

15. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll och som inte kunnat förutses, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, befrias vi från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

16. Cookies

Under ditt besök på webbplatsen lagras en tillfällig cookie i din webbläsare. Du kan välja att inte acceptera denna lagring genom att inaktivera cookies för webbplatsen i din webbläsare, du kan då inte handla från oss men i övrigt använda webbplatsen som vanligt.

17. Ändring av villkor

Nordisk Råvara AB kan ändra villkoren i detta avtal när som helst genom att publicera en ändrad version på nordiskravara.se av följande anledningar:

 • För att följa utvecklingen av nya system, driftssätt eller tjänster
 • För att följa ett avtal, en lag, föreskrift eller order som är bindande för Nordisk Råvara AB
 • För att överensstämma med eller förutse ändringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer från annat tillsynsorgan.
 • För att säkerställa att vår verksamhet drivs på bästa sätt och förblir konkurrensduglig.
 • För att göra villkoren i detta avtal rättvisare eller tydligare för dig som kund.
 • För att korrigera ett misstag som kan upptäckas i sinom tid.