Hånsta Östergärde Gård

 

För Ylwa och Kjell Sjelin är jordhälsa och hållbarhet i lantbruket lika viktigt som att producera råvara till mat, eftersom de inte anser att lantbruket ska ha en ”gräddfil” kring hållbarhetsfrågor, bara för att det är mat som produceras.

Deras gård, Hånsta Östergärde, ligger i Vattholma utanför Uppsala och här odlas vete, råg, havre, solrosor och höstärt. Ylwa och Kjell tackar nej till kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och försöker att introducera perenner i livsmedelsproduktionen, eftersom de lagrar kol i rötterna och binder det i jorden – något som är bra för klimatet.

”Vi tror att perenna grödor, alltså grödor som inte dör varje år, kan utvecklas till att ge goda livsmedel, reparera miljön och på sikt ge ett stabilare klimat”.

Ylwa och Kjell Sjelin
Nordisk Råvaras odlarnätverk