Ignagården

 

Tobias Nilsson driver ekologiskt jordbruk på Ignagården utanför Hässleholm.

Igna1_750.jpg

Tobias Nilsson, driver ekologiskt jordbruk på Ignagården utanför Hässleholm med quinoa, åkerbönor, raps, korn, vete, råg, havre, spenatfrö, klöverfrö, potatis och morötter. Han föder också upp KRAV-grisar.

”Vi ställde om till att odla ekologiskt eftersom vi vill leva mer miljöriktigt. Det är glädjande att den unga generationens lantbrukare tänker mer ekologiskt”

Tobias Nilsson
Nordisk Råvaras odlarnätverk