Lilla Allmungs

 

I tretton generationer har släktgården i Havdhem på södra Gotland gått i arv i Allmungssläkten.

LillaAllmungs.jpg

På Lilla Allmungs Lantbruk är intresset för ekologisk odling av spännande kulturgrödor stort. Gården, som är KRAV-certifierad sedan 2002, drivs av familjen Allmungs och här odlas bland annat oljelin och brödvete samt vall och spannmål till gårdens får och lamm. Att lära sig en ny gröda och få in lins i växtföljderna ser familjen som en intressant utveckling. De har många olika sorters jordarter på gården, allt från alvermark, sandjord, morän, styv lera och även lite myrmark.


Nordisk Råvaras odlarnätverk