Masesgården

 

Rättviksärten, en kulturarvsgröda som odlades i trakterna runt Siljan för mer än hundra år sedan, har åter börjat odlas av Jonny Jones på Masesgården i Östbjörka, utanför Rättvik.

Rättviksärten samodlas med havre. De sås tillsammans och så rättviksärten hänga på havrevipporna, så att den inte tippar. Jonny odlar också vårvete, höstvete, korn och havre. All odling sker på jordens villkor. Det kräver mer planering, lite tur med timing och att man som odlare är på alerten - men det ger också mer tillfredsställelse. 

”Jag har provat mig fram och har hittat en växtföljd där rättviksärten passar bra in”.

Jonny Jones
Nordisk Råvaras odlarnätverk.