Biskopshagens odlingar

 

Joel Månsson och Emma Sandberg odlar gröna linser och quinoa, men vill i framtiden gärna odla mer baljväxter, eftersom det är en så hållbar gröda.

 

De är båda lantbrukare som bor och arbetar på gården Norra Knästorp, ett stenkast ifrån Lund. De märker direkt att de får positivt utbyte av jorden när de odlar på ett sätt som jorden mår bra av. Att kunder och människor i omgivningen är så positiva till deras sätt att odla betyder mycket för dem som lantbrukare. Joel och Emma är nyfikna på nya grödor och var bland de första i Sverige att odla quinoa.

”För oss är jordhälsa jätteviktigt och när vi odlar ekologiskt, utan bekämpningsmedel och handelsgödsel, ser vi att både vår jord och miljön runt gården förbättras”

Joel Månsson
Nordisk Råvaras odlarnätverk