Sigsarve Lamb

 

Linsen har åter kommit i jorden på gården belägen i Näs strandsocken, nära Havdhem på södra Gotland.

sigsarvelamb.jpg

Lotta och Curre, som KRAV-certifierade gården redan 1988, har stort intresse för odling av gamla spannmålssorter. Som medlemmar i Gutekorn har de odlat sorter som borstvete, Gotlandsråg och vårspelt. När de fick smaka Gotlandslinsen så inspirerade den fina smaken på denna kulturväxt dem till att även engagera sig i linsodling. Utöver smakupplevelsen så bidrog det till intresset att Curres pappa förr också odlat lins på markerna. Här finns också som namnet antyder både kött och pälsfår samt en gårdsbutik.

”Vi delar uppfattningen om att vi behöver odla mer av det vi själva äter och också att odla mer proteingrödor till oss människor. Det känns mycket kul att vara med och utveckla linsodlingen på Gotland.”

LOTTA NIKLASSON
Nordisk Råvaras odlarnätverk