Skogsbo Gård

 

På Skogsbo Gård, en bit öster om Ängelholm, odlar Josef Appell och hans familj ekologisk spannmål, baljväxter och gräsfrö.

På vintern odlas mellangrödor. Tack vare dessa är marken bevuxen året runt. Något som är bra för klimatet eftersom de levande rötterna lagrar in kol i marken och ger en levande jord. Josef jobbar med en maximalt biodiversifierad växtföljd, d v s med största möjliga variation av grödor – och gärna med flera grödor som växer tillsammans.

”Jag tror att lantbrukaren genom att vara "soil care takers" är på väg att bli "earth care takers" genom att bruka sina jordar så att de blir kolfällor. Då gynnas klimatet eftersom de släpper ut mindre mängd koldioxid i atmosfären. Dessutom blir maten mer näringsrik.”

Josef Appell
Nordisk Råvaras odlarnätverk