Slätte Gård

 

Emil Olsson driver Slätte Gård i nordöstra Västergötland, en av de största enskilt ägda kravgårdarna i Sverige.

Här har man odlat spannmål i över hundra år, men numera kan man också se gråärt sticka upp på åkrarna.

”Det började med att vi såg ekologiskt som ett sätt att odla, men med åren har det snarare blivit ett sätt att leva”

Emil Olsson
Nordisk Råvaras odlarnätverk